Τεχνητή νοημοσύνη και εξαιρετικά αυτοματοποιημένη πλοήγηση

BIB
Axel Hahn, Matthias Steidel, Leon Siegel
Ship & Offshore
Juni / 2018
article
24-29
MTCAS
Maritime Traffic Alert and Collision Avoidance System

OFFIS Autoren